Styrelsen

Inger Österdahl
Inger Österdahl
Professor
Föreståndare

Inger.Osterdahl@jur.uu.se
Iain Cameron
Iain Cameron
Professor


Iain.Cameron@jur.uu.se
Olle Mårsäter
Olle Mårsäter
Universitetslektor


Olle.Marsater@jur.uu.se
Marie Jacobsson
Dr. Marie Jacobsson
Senior Legal adviser, Ministry
of Foreign Affairs, Member of
the International Law
Commission
Marie.Jacobsson@foreign.
ministry.se
Rebecca Stern
Rebecca Stern
Professor
Rebecca.Stern@jur.uu.se
Ola Engdahl
Ola Engdahl
DocentOla.Engdahl@gov.se
 
Steffen Hindelang
Steffen Hindelang
Professor


steffen.hindelang@jur.uu.se


 
Niklas Kebbon
Niklas Kebbon
Enhetschef UD-FMR
(UD:s enhet för folkrätt,
mänskliga rättigheter och
traktatsrätt)


 
Martin Dawidowicz
Martin Dawidowicz
Universitetslektormartin.dawidowicz@jur.uu.se

 

Senast uppdaterad: 2023-02-16