Styrelsen

Inger Österdahl
Inger Österdahl
Professor


Inger.Osterdahl@jur.uu.se
Iain Cameron
Iain Cameron
Director of the Institute
Professor

Iain.Cameron@jur.uu.se
Olle Mårsäter
Olle Mårsäter
Senior Lecturer in International Law


Olle.Marsater@jur.uu.se
Marie Jacobsson
Dr. Marie Jacobsson
Senior Legal adviser, Ministry
of Foreign Affairs, Member of
the International Law
Commission
Marie.Jacobsson@foreign.
ministry.se
Rebecca Stern
Rebecca Stern
Professor
Rebecca.Stern@jur.uu.se
Ola Engdahl
Ola Engdahl
Docent
Ola.Engdahl@gov.se
Steffen Hindelang
Steffen Hindelang
Professor i internationell
investerings- och handelsrättsteffen.hindelang@jur.uu.se
Niklas Kebbon
Niklas Kebbon
Enhetschef UD-FMR
(UD:s enhet för folkrätt,
mänskliga rättigheter och traktatsrätt)


 

Senast uppdaterad: 2022-04-13