Stipendieutlysning

Harry Ax:son Iohnsons fond instiftades 1927 genom en donation till Uppsala Universitets Juridiska fakultet i samband med 450-årsminnet av Universitetets grundande. Enligt donationsbrevet skall avkastningen användas till stödjande av ”vetenskapliga undersökningar, som äro av mer principiell natur samt avse att belysa förutsättningarna för ett varaktigt fredstillstånd mellan nationerna och att över huvud tjäna fredens och folkrättens syfte”. Styrelsen för Svenska Institutet för Internationell rätt (SIFIR) ser gärna ansökningar som rör centrala folkrättsliga frågeställningar såsom folkrättens rättskällor, folkrättens aktörer, statsansvar, förhållandet mellan nationell rätt och folkrätt mm. En ansökan kan exempelvis göras för att möjliggöra två till fyra veckors heltidsarbete för att färdigställa en artikel för publikation. Ansökan skall ha inkommit till SIFIR senast den 31 augusti innevarande år, antingen per post (se adress nedan) eller per e-post till den som för närvarande är föreståndare för institutet.

Föreståndare för SIFIR 
Uppsala Universitet 
Juridiska institutionen 
Box 512 
751 20 Uppsala

Senast uppdaterad: 2022-09-29