Seminarium med anledning av invasionen av Ukraina

2022-04-13

Med anledning av invasionen i Ukraina inbjuder Svenska institut för internationell rätt, i samarbete med Centrum för polisforskning, till lunchseminarium.

SIFIR seminarium med anledning av invasionen av Ukraina

Datum: tisdag 8 mars kl. 12.00-13.00.

Iain Cameron inleder med kommentarer från Martin Dawidowicz. På seminariet tas folkrättsliga frågor upp som uppstår i samband med invasionen - våldsförbudet, aggressionsbrott, sanktioner med mera.