Svenska institutet för internationell rätt

HARRY AX:SON IOHNSON-INSTITUTEt

SIFIR

SIFIR logo

Svenska institutet för internationell rätt grundades av en donation från den svenska diplomaten Harry Axelsson Iohnson 1927. Institutet kallas också Harry Axelsson Iohnson Institute.

Mr Iohnson var av den uppfattningen att freden mellan nationer beror mycket på utvecklingen av internationell rätt och dess spridning till en bredare allmänhet. För att främja den vetenskapliga studien av internationell rätt, etablerade han detta institut genom en donation till Uppsala universitet för att styras av professorer i folkrätten vid Juridiska fakulteten.

Han ansåg också att ett förhållande mellan de fakultetsmedlemmarna och medlemmarna i det svenska utrikesdepartementet skulle vara fruktbart. Detta återspeglas i sammansättningen av institutets styrelse. Institutet bedriver ett antal aktiviteter för att främja studien av folkrätten och gör sina ansträngningar kända genom sina serier, föreläsningar och seminarier och andra evenemang.

För närvarande har Juridiska fakulteten tre professorer i folkrätten, Iain Cameron, Inger Österdahl och Rebecca Thorburn Stern. Uppdraget som föreståndare för Institutet roterar bland professorerna. Föreståndaren är talesperson för institutet och företräder folkrätten på fakulteten. 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-05-29